Grafisk Profil

Hensikten med en grafisk, nedskrevet profil, er å være et hjelpemiddel til bruk i alle typer medier. hallogo dokumenterer din grafiske profil i en liten designhåndbok, som beskriver logo, farger, fonter, format, papir og størrelser som skal benyttes i de trykksaker som produseres, samt web.

- en grafisk profil er ganske enkelt en samling maler der farger, fonter, format, papir og størrelser blir nedtegnetEn grafiske profil handler om helhetstenkning. Den bør binde all kommunikasjon eksternt og internt til en helhetlig profil. Det bør gå en rød tråd igjennom alt fra brevpapir, hjemmesider, fakturaer, pakksedler, ja alt firmaet ditt sender ut. Det er selvfølgelig deg selv som avgjør hvilke elementer som skal være med, men det er viktig å tenke helhet. Når dine kunder kommer inn på nettsidene dine bør de umiddelbart kjenne seg igjen fra de brev, fakturaer eller tilbud de har fått av deg tidligere. Ring tel: 40452728 eller send en mail for mer informasjon...


 


design og utseende
er en av de viktigste
faktorene når du
foretar dine valg

- det handler om følelser...