Logo

Hovedtanken bak hallogo er først og fremst å lage gode logoer. Logo er for meg det aller viktigste profilelementet, og jeg bruker mye tid på å finne frem til den logoen som kan identifisere og vise hvem du er. Her er et utvalg:

 

image ansees å være

vellykket hvis det blir

oppfattet slik det var

ment å sees

- det handler om følelser...