Webpakken består av en enkel nettside. Siden inneholder begrenset informasjon, kun det grunnleggende, men kan bygges på etterhvert.

Nettsiden vil være enkel, brukervennlig og informativ og i tråd med virksomhetens visuelle profil. Knapper, ikoner, illustrasjoner og farger, designes slik at profilen får en helhet og bedriftens identitet styrkes.

- det handler om følelser...

webpakken img
  • 3
    Webpakken kr. 25 000,-
    forside + om bedriften + inntil 5 produktsider + kontaktside
  • - ekstra sider koster kr. 500,- pr. side

Ta kontakt:
gabrielle@hallogo.no

tel: 40452728