Totalpakka


Profil er hva du prøver å være og viser med ditt design. Image er det du blir oppfattet til å være. Når profil og image er den samme, har du lykkest med å skape en merkevare.når profil og image
er det samme,
har du skapt
en merkevare

- det handler om følelser...

designpakker
startpakken

profilpakken

webpakken